Informasjon

Informasjon

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni

Den 24.04.2017, sak 23/17, vedtok Kåfjord kommunestyre en presisering av lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni

Informasjon

Informasjon

Privat tjenesteyting

 

Kåfjord kommune kan tilby privat tjenesteyting for hendelser som oppstår på privat vann- og avløpsanlegg (se link).

https://www.kafjord.kommune.no/vann-og-avloep.334167.no.html (18.10.2014)

 

Kåfjord kommune utfører imidlertid ikke arbeider på innvendige, private sanitæranlegg/-installasjoner, (dette inkluderer også tining av private vannledninger).

For hele dokumentet, trykk her: Privat tjenesteyting Kåfjord kommune nettversjon.pdf

Informasjon

Informasjon!

Registreringsskjema for vannmålere

Som følge av vedtatt Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni, har kommunen laget skjema for registrering av vannmålere. Dette skjemaet skal fylles ut av rørlegger som utfører installasjonen, og underskrives av huseier.

Skjemaet finner du her: Registreringsskjema for vannmåler.pdf

Spørsmål kan rettes til Driftsavdelingen; 77719268

Informasjon

Informasjon om varslingssystemer UMS

Mottar du ikke SMS fra kommunen ved akutte hendelser på vann- og avløp? Da kan årsaken vær at du har hemmelig nummer og dette ikke fanges opp av systemet, eller at du nettopp har flyttet.

Du kan da registere deg inne på https://secure.ums.no/cdm/auth.aspx

Mer informasjon, les her: Servicevarsling-varslingssystemer og CDM Kåfjord kommune.pdf

Informasjon om telefonnummer på drift

Vakttelefon teknisk 41 28 00 00

Kommunen minner om Vakttelefon teknisk, 41 28 00 00, som kan kontaktes for hendelser vedrørende kommunale anlegg (vann, avløp, veg) utenom ordinær arbeidstid. Dette er en beredskapsvakt, og skal benyttes ved akutte hendelser.

Ordinære henvendelser og spørsmål angående øvrig teknisk drift kan rettes til Drifts- og utviklingsavdelingen (0700-1500) på følgende telefonnummer:

Kommunale bygg: Roy Grunnvåg 77719523

Kommunaltekniske anlegg (veg, vann og avløp m.v): Stine Pedersen 77719268

Kommunale avgifter (vann og avløp) og havner: Karin Karlsen 77719524

Oppmåling: Jon Frantzen 77719245

Avdelingsingeniør Erik Andersen 77719242

Leder for Drift- og utvikling Gunn Andersen: 77719228

 

For spørsmål angående feiing og feieavgifter, ta kontakt med Nord Troms Brannvesen

 

Vann- og avløpstjenesten i Kåfjord

Kåfjord kommune eier og drifter 5 vannverk; Manndalen vannverk, Indre Kåfjord vannverk, Nomedalen vannverk, Olderdalen vannverk og Ytre Kåfjord vannverk. Av de 5 vannverkene er 4 godkjenningspliktige etter Drikkevannsforskriften, og alle disse 4 leverer godkjent drikkevann.
Kommunen har også store 2 avløpsanlegg, henholdsvis plassert i Manndalen og Birtavarre. Kommunalt avløp i disse områdene slambehandles, før det slamavskilte vannet pumpes ut på dypt vann. I tillegg har vi et Biovac renseanlegg i Fossen i Manndalen, som tar imot avløp fra Manndalen skole, Senter for Nordlige folk og nærliggende husstander i området.

Vann og avløp
Vannverk inkluderer alt fra nedslagsfelt, inntak, vannbehandlingsanlegg, pumpestasjoner, til ledninger og kummer.
Avløpsanleggene er definert som ledninger og kummer, renseanlegg, pumpestasjoner og utslippsledninger.
Under øvrig teknisk: Grøntanlegg, kaier, Guolasvegen m.m

Kåfjord kommune kan tilby følgende privat tjenesteyting til innbyggerne:
  • Spyling av privat kloakk
  • Filming av kloakk/ trasèsøk
  • Tining av private stikkrenner
  • Salg av vegsalt i sekk

MERK. Kåfjord kommune benytter UMS-varsling ved hendelser som berører bl. a vann og avløp. Dette innebærer at innbyggerne varsles via sms eller talepost på sin fasttelefon. Meldingen på telepost åpnes ved å trykke "1", og må deretter bekreftes som hørt for å unngå å bli ringt opp igjen. Følg instruksjonene. Informasjonen legges også ut på kommunens hjemmeside.

Teknisk drifts vakttelefon for henvendelser etter ordinær arbeidstid:

41 28 00 00

For hendelser på private anlegg (veg, vann eller avløp) henvises publikum til private firma og entreprenører.
 
 
Ingeniør VVA skal ivareta kommunens kommunaltekniske anlegg, herunder vei, vann og avløp og øvrig teknisk drift. Saksbehandling, kommunale avgifter og møtesekretær for hovedutvalg for drift. Nærmeste overordnede til uteseksjonen og renholdere.
 
Stine Pedersen, VVA Ingeniør, Drifts- og utviklingsavdelingen
Telefon: 77 71 92 68/ 91 88 25 67
E-post: stine.pedersen@kafjord.kommune.no

 
Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til post@kafjord.kommune.no slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert.

Aktuelle linker:
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk