Det skal foretas reparasjoner av veibanen, grøfterensk og stikkrenneskift. Dette vil medføre at veien kan stenges på kort varsel, i korte perioder. Utrykningskjøretøy kan passere. 

Omkjøring via E6.

I forbindelse med dette arbeidet oppfordrer kommunen eiere av private avkjørsler å bytte sine stikkrenner der dette er behov. Dette er en kostnad som dessverre ikke kan tas i prosjektet, men som eiere av de private avkjørslene må ta.Kommunen viser til Lov om vegar og Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg.

 

Spørsmål kan rettes driftsavdelingen på telefon 77719268 / 77719249