Høyttalerikon. Få artikkelen opplest. Lytt til teksten

Vedlikehold på vannledningsnettet Olderdalen vannverk

Viktig informasjon!

På grunn av utspyling av ledningsnettet vil det bli driftsforstyrrelser og periodevis stenging for abonnenter tilknyttet Olderdalen vannverk, fra fredag 28.05.2021 klokken 2300. I forkant kan det tappes forbruksvann. 

I etterkant vil det kunne forekomme misfarget vann og luft i rørene. Det anbefales da å tappe vann inntil vannet igjen er uten farge

Kommunen beklager de ulemper dette medfører.

Illustrasjonsbilde informasjon
Illustrasjonsbilde informasjon

Skjema

Publisert | Oppdatert 02. juni 2021