Statens kartverk har fatta vedtak om skrivemåten for 26 stedsnavn i indre Kåfjord. Navnene omfatter norsk og samisk skrivemåte på naturnavn, samt gårds- og bruksnavn. Kåfjord kommune har vedtatt skrivemåte på 4 grendenavn.

Etter § 10 i lov om stadnavn har lokale organisasjoner med tilknytning til de vedtatte navnene klagerett. Klageretten gjelder også for andre offentlige organ og virksomheter som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten. Klageretten gjelder skrivemåten av navnet. De som har klagerett har rett til å se saksdokumentene. Det er mulighet til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller at klagen er avgjort.  

Begrunnede klager for bygde og grendenavn sendes til Kåfjord kommune, PB 74 , 9148 Olderdalen eller post@kafjord.kommune.no, øvrige klager sendes til Statens Kartverk, PB 600 Sentrum, 3507 Hønefoss eller post@kartverket.no med kopi til Kåfjord kommune innen 27.05.2019 Begrunnelsen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Vedtak fra Statens kartverk.pdf

Vedtak fra Kåfjord kommune.pdf