Spåkenes

Reguleringsplan for Myra Hyttefelt

Planområdet ugjør totalt 14,8 daa, og er lokalisert noe sørøst for Storbakken på Spåkenes i Kåfjord kommune. Reguleringsplanen legger opp til 8 tomer, hvor to av disse er tiltenkt utleie/næring.

Olderdalen

Reguleringsplan for Olderdalen sentrum

Olderdalen ligger ytterst i Kåfjorden, der Olderdalselvea renner ut i fjorden mot vest. Høye fjell som Giilavarri og Normannvikstiden ligger i nord, og Gavtavarri utgjør det høye fjellpartiet sørøst for dalen.

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk