Veglys

Oppdatert informasjon 05.12.2017

Entreprenøren venter fremdeles på materiell til å få utbedret veglyspunkt på strekningen Olderdalen/ Nomedalen, dette vil bli utført så snart dette ankommer. De ødelagte armaturene er demontert, og nye vil bli montert. Det er også satt inn bestilling på reparasjon av sonen ved Biedebakken- Manndalen, mandag 27.11

Øvrige enkeltpunkt som er mørke langs kommunale veger vil dessverre måtte vente til over jul, da kommunen jobber med løsninger for å kunne utføre enkle tiltak i egen regi. For reparasjon av mørke veglyspunkt langs riks/ og fylkesveger kreves tillatelser fra Statens vegvesen som er vegmydighet for disse vegene. Det jobbes også med å få utbedret disse punktene.

Kommunen beklager de ulemper dette medfører, og oppfordrer sterkt alle som ferdes ute i mørket til å bruke refleks!

Kommunen har etterlyst tilbakemelding fra Statens vegvesen og Troms Fylkeskommune vedrørende vegbelysning langs riks- og fylkesveger, men viser til vedtatte Regional Transportplan for Troms 2018-2029

For spørsmål vedrørende veglys eller melding om feil, ta kontakt med Drifts- og utviklingsavdelingen; 77719268

Informasjon
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk