Veglys

Informasjon

Kåfjord kommune gjennomførte høstens befaring av veglys 5. september, og har registrert endel avvik. Dette er nå viderebehandlet og vi tar sikte på at reparasjoner kan bli utført snarest mulig. Kommunen vil også i dialog med Statens vegvesen og Troms Fylkeskommune vedrørende vegbelysning langs riks- og fylkesveger.

For spørsmål vedrørende veglys eller melding om feil, ta kontakt med Drifts- og utviklingsavdelingen; 77719268

Informasjon
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk