Det skal foretas stikkrenneskift og veivedlikehold på Kjerringdalsveien i området Suonjo, arbeidet foregår i uke 36.

Veien må derfor stenges  midlertidig mens dette arbeidet pågår. Omkjøring via fylkesveien skiltes. I perioden kan veien åpnes for kortere perioder, skilting på stedet gjelder.

Spørsmål kan rettes driftsavdelingen: 77719268