Status 12 November

Nye LED armaturer.

Det er skiftet siste gata i Olderdalen, 2  lys her  må taes med sko eller annen lift.

Det er skiftet 36 av totalt 39 gatelys langs Spåkenesveien.

Vedlikehold gatelys

Ysteby.  Her var det 2 strekk som var mørk. Dette er nå reparert, og lyset står på no.

Bakkemo Birtavarre Reparert

Holmenveien Reparert

Øverst i Kåfjorddalen. Fotocelle sannsynlig defekt. Blir reparert

Enkeltlyspunkt i Kåfjorddalen: Repareres i samråd med Ymber, pga plassering av trafo

Djupvik ved Akvaren: reparert

Manndalen stolper : Stolpeopprett gjennomføres så snart underentreprenør er klar.

 

For spørsmål, ta kontakt med driftsavdelingen 77719268 / 77719249