Dearvvuođat Gáivuona sátnejođiheaddjis

 

Gáivuotna lea Gaska-Romssa Ivgugáissáid beaivegoardaga bealde. Gáivuotna lea Romssa várrámus suohkan, go dan viidodagas várit gokčet 90 %. Suohkana luovatilbmi vávastahttá, go olmmoš geahčada áibmadas váriid ja čáppa vuona.

Dát visot ja Gáivuona máŋggakultuvrralaš historjá buktet olbmui ollu muosáhusaid. Ollu ja máŋggalágan mátkevejolašvuođat leat miehtá suohkana, nugo loddedárkomat ja mátki Spoahkkenjárgii geahčadit maŋit máilmmesoađi bázahusaid. Dan báikkis lea oainnus Ivgugáissáide ja áhpái. Gorsarovisge lea vejolaš mannat, mii rasttida Davvi-Eurohpa čiekŋaleamos ávži, ja das gummebátti veagas vel njuiketge ávžái. Vejolaš lea searvat min festiválaide ja iežáge doaluide maid min searvvit ja doaibmajoavkkut lágidit.

Gáivuona suohkan lea bajásšaddi mánáide buorre suohkan. Valáštallansearvvit fállet suohkanis máŋggaágan mánáide ja nuoraide, ja suohkanis lea maid buorre kulturskuvlafálaldat.

Jagi 2011 Gáivuona suohkana nammaduvvui leat Norgga dan jagi mánáid- ja nuoraid suohkan. Seamma jagi minsiidda juolluduvvui Romssa fylkkasuohkana bálkkašupmi go leimmet fylkka dan jagi ealáhusdoaimmaid suohkan. Dat lea minsiidda rápmin!

Gáivuotna lea Riddu Riđđu festiála verddesuohkan. Festivála lea máilmmi deháleamos álgoálbmotfestiválaid logus, ja dat lea olbmuide buorre vuolggasadji go háliidit diehtit eambbo Gáivuona birra, gosa sápmelašvuohta, kvenavuohta ja dárru gullet kultuvrii lunddolaš oassin.

Min sajádat ja luonddu addin eavttut addet minsiidda buriid vejolašvuođaid  orrut dáppe buriin mielain. Mii doaivut ahte dáid dieđuid vuođul don oainnát das veaháš maid Gáivuotna fállá, ja ahte don movttiidat boahtit diehke ja vaikkoba orrut dáppe minguin!

Bures boahtin Gáivutnii!

 

Ustitlaš dearvvuođat

Sátnejođiheaddji Svein O. Leiros

 
Gáivuotna / Kåfjord ligger på solsiden av Lyngsalpan midt i Nord-Troms. Kåfjord er den mest fjellrike kommunen i Troms, Hvor 90% av arealet er høyfjellsområder. Kommunen har en Fantastisk natur med utsikt til majestetiske fjell og en vakker fjord.
 
Dette sammen med Kåfjord sin flerkulturelle historie gir mange opplevelser. Det finnes mange og varierte turmuligheter rundt om i kommunen, fugletitting og et historisk tilbakeblikk på siste verdenskrig på Spåkenesplatået med utsikt mot Lyngsalpan og storhavet. Eller, hva med en tur på Gorsabrua over Nord-Europas dypeste Canyon, kanskje kombinert med et spektalulært strikkhopp. Eller også delta på en av våre festivaler og andre aktiviteter som er i regi av våre lag og foreninger.Svein O Lerios_portrett_240x300.bmp
 
Kåfjord kommune er en god kommune å vokse opp i. Idrettslagene i kommunen gir varierte tilbud til barn og unge, samtidig har kommunen et godt kulturskoletilbud.
 
I 2011 ble Kåfjord kåret til årets barne– og ungdomskommune i Norge. Samme år fikk vi Troms fylkeskommunes pris som årets næringskommune i fylket. Det er vi stolte av!
 
Kåfjord er også vertskommune for Riddu Riđđu festivalen. Festivalen er en av de viktigste urfolksfestivaler i verden, og gir et godt utgangspunkt for møtet med Kåfjord, hvor samisk, kvensk og norsk er naturlige bestanddeler i kåfjordkulturen.
 
Vår beliggenhet og naturmessige forutsetninger gir et vell av muligheter for trivsel og bolyst. Vi håper at vi gjennom denne informasjonen gir et lite innblikk i hva Kåfjord har å tilby, og ikke minst at du lar deg friste til å besøke oss og kanskje slå deg ned og bli en av oss!
 
Velkommen til Kåfjord!
 
Med vennlig hilsen
Ordfører Svein O. Leiros
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk