Vi trenger renholdsvikar i 50% stilling i 2 uker i oktober på sykehjemmet, og noen vi kan ringe ved behov for renholdsvikarer i hele kommunen.

Ta kontakt med Stine Pedersen 91882567 - stine.pedersen@kafjord.kommune.no eller Ellen Olsen 77719212/99028022 - ellen.olsen@kafjord.kommune.no