Fra 1. januar 2018 er det kommunene som har ansvaret for borgelige vigsler.

På denne siden vil det komme informasjon om hvordan dette gjøres i Kåfjord.

Vigsel i kommunen fra 01.01.2018

På bakgrunn av endringer i ekteskapsloven som tredde i kraft 1. januar 2018 vil ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler overføres fra domstolene til kommunene.

Lovendringen innebærer at ordførere og varaordførere får en direkte myndighet til å utføre vigsler etter loven. I tillegg til disse kan kommunestyret gi vigselsmyndighet til personer som er ansatt eller folkevalgt i kommunen. Dette må skje skriftlig.

Kåfjord kommunestyre har i K-sak 52/2017 vedtatt følgende:

  1. Ordfører og varaordfører er etter lov tillagt vigselsmyndighet, og i tillegg den av formannskapets faste medlemmer som ordfører utnevner.
  2. Kantina på Rådhuset som også brukes som kommunestyresal stilles til disposisjon som vigselsrom.
  3. Tilbudet om vigsel er gratis innenfor tidsrammen 10.00 til 15.00 mandag til fredag. Vigselstidspunktet fastsettes etter forutgående dialog mellom brudefolket og vigslene. Utenom vedtatt tid og vigselssted vil nødvendige kostnader for vigsel bli fakturert brudefolkene etter avtale. Informasjon om dette skal gis i god tid.
  4. Vigselsmyndigheten gis for valgperioden.
  5. Rådmannen ved servicekontoret er den administrative støtten i forbindelse med den enkelte vigselen.
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk