Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk
25. november:

Vintervedlikehold vinteren 2022/2023

Kommunen minner alle innbyggere om det ikke er tillatt å hensette biler, utstyr mv på offentlig veia... loga eanet

Skuvla ja oahppu, mánát ja bearaš

Gáivuona suohkanis leat golbma suohkana mánáidgárddi, guokte suohkana skuvlla, kulturskuvla, mánáidsuodjalus, vuođđoskuvla rávisolbmuide, ja vel oahpahusfáláldat rávisobmuide ja gáiddusoahpahus sámegielas. Menyas leat eanet dieđut fálaldagaid birra.

Suohkan fállá bálvalusaid čuovvuvaš lágaid vuođul
 

Oktavuođaváldima dieđut

Kristin Vatnelid Johansen, suohkanhoavda bajásšadan
Tel. 777 19219
 
Ellen M. Lindvall, konsuleanta
Tel. 777 19208
ellen.lindvall@kafjord.kommune.no
 
 
 
Áigeguovdilis liŋkkat
Illustrasjon skolearbeid jenter gjør lekser til fri bruk for alle

Aktuelt

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk