Psyhkalaš doaimmashehttejuvvon olbmuide, siiddas orru olbmuide ja psykiatriija ja gárrendilledivššu pasieanttaide lea suohkanis goatnjedis beaivefálaldat.

Psyhkalaš doaimmashehttejuvvon olbmuide lea beaivefálaldat 2-4 beaivvi vahkkus čadnon olbmo doaibmannávccaide, juhkkojuvvon 5-viđa beaivái Kåfjord vekst A/S fitnodagas. Mis lea maiddái beaivefálaldat bargohárjáneami hámis eará fitnodagain suohkanis.

Siiddas orru olbmuin ja geavaheddjiin gárrendilledivššu ja psykiatriija bealde lea beaivefálaldat mii dál lea dearvvašvuođasiiddas Biertaváris ja Oasenis Olmmáivákkis. 

Gaskavahkkuid lea deaivvadanbáiki rabas buohkaide ja doppe vuvdet mállásiid, gáfe ja váffeliid, juohke nuppi bearjadaga lea vuorrasiidbeaivi, juohke nuppi duorastaga lea beaivefálaldat siiddas orru demeanttaide. 

Leat muhtin áiggi geahččalan oažžut johtui tuvrabeivviid gárrendilledivššu/psykiatriija beallái, vuosttašceahkkefálaldahkan, ja dat beaivvit leat bidjon bearjadagaide.

Suohkan oastá dasa lassin bálvalusaid Kåfjord vekstas vai fuolaha beaivefálaldaga eanet joavkkuide.

Mis lea maiddái doaibmevaš doarjjaolmmošbálvalus mii koordinerejuvvo beaivefálaldaga bakte.