Klikk her for se bilder av hva skjemaene inneholder (lenken leder til et eksempel, pdf)

Dás don sáhtát ohcat buotlágan bálvalusaid. Seammá skovvi heive buot bálvalusaide. Válljema sáhttá dahkat skovi siste. Leat 8 siiddu dieđut deavdin láhkai. Oza daid maid don dárbbašat ovdal go álggát deavdit. Deavdde buot hávil. It sáhte vurket gaskan ovdal go sáddet:Omsorg

Skovvi sávvojuvvon doaimmaid várás:

Hjemmesykepleie
Hjemmehjelp
Aktivitet/dagtilbud
Støttekontakt
Avlastning for pårørende
Transporttjeneste
Matombringning
Omsorgslønn
Psykisk helsearbeid
Trygghetsalarm
Rehabilitering
Annet

Sávvojuvvon ássandoaibma

Sykehjems, langtidsopphold
Sykehjems, korttidsopphold
Sykehjemd, dagopphold
Trygdebolig
Annet