Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk
19. juni:

Visjona: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni ohcá suohkandirektevrra

Ohcanáigemearri borgemánu 20. Beaivi 2024. Dákko ozat virgái. Mii ohcat suohkandirektevrra Gái... loga eanet

Gáivuonhálla

Til informasjon vedr. treningstider i Kåfjordhallen, høsten 2023- vinteren 2024. FRIST 17.10.23.

18 .oktober 2023 vil vi sette forslag på nye treningstider i Kåfjordhallen. Dette gjelder ettermiddagstid/kveld for barn, unge og voksne.

Vi vil følge retningslinjene som sier at barn og unge skal prioriteres i forhold til oppsett av treningstider.

Innspill med ønske om treningstider kan sendes post@kafjord.kommune.no eller britt.pedersen@kafjord.kommune på mail senest 17.10.23

Britt M.Pedersen, Kulturkonsulent

Foralle

Hárjehallanáiggit Gáivuonhállas jagi 2021 várás

Gáivuona valáštallanráđi stivračoahkkimis 12.11.20 mearriduvvui, ahte hárjehallanáiggit Gáivuonahállas jagi 2021 galge juhkkojuvvot ovdal 15.01.21. Dát galgá dahkkojuvvot mearriduvvon juohkinprinsihpaid mielde, sisaboahtán ohcamušaid mielde ja hálddahusa bokte. Ovdal ohcanáigemeari lei hálddahus vuostáváldán ohcamušaid IKIL:s, OIK:s ja Biertavári bordtennisklubb:as. Hálddahus lea dál juohkán hárjehallanáiggiid.

Hárjehállanáiggit Gáivuonhállas jagi 2021 várás 

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk