Mielčuovvuduođaštus doaibmavádjigiid várás.

Gáivuona suohkan sáhttá fállat mielčuovvuduođaštusa olbmuide, geain leat buozalmasvuođat dahje fuotnánan doaibmanávccat, ja geat dárbbašit veahki dahje mieđušteami vai sáhttet oassálastit iešguđetlágan doaluide/mátkkiide.

Geahčas  dieđuid  PDF document ODT document mielčuovvuduođaštusa hárrái.