Språk Språk
Kåfjordalen_300x190
Statskog SF ønsker iht. plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12.9 å varsle om oppstart av reguleringsplanarbeid for del av gnr. 25 bnr. 4 på Miess...
Sakspapirer
I h.h.t. kommunelovens §§ 44 og 45 er Kåfjord formannskaps budsjettforslag for 2016 og økonomiplan for 2017 – 2019 lagt ut til offentlig ettersyn på s...
Informasjon
Kommunen må stenge vannet i området Bergli, Samuelsberg, Løkvoll og Øvermyra, på grunn av reparasjoner på ledningsnettet, tirsdag 1. desember fra klok...

Artikkelarkiv

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk
Web levert av CustomPublish AS