Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

Møbler begynner å komme på Kåfjord helsetun

Det er gjort mange bestillinger av inventar til vårt nye helsetun. Noen møbler har ankommet. Her får dere et lite blikk på hva som er kommet inn av helserelaterte møber. Ta en liten kikk på bildene for å se hvordan det blir. 

Søk Statskogmillionen- søknadsfrist 30. april

230 aktiviteter og tiltak landet rundt har så langt fått støtte gjennom Statskogmillionen. Nå har dere mulighet til å søke på ny innen 30. april. 

I april tas det i mot nye søknader fra organisasjoner som trenger noen kroner i støtte for å bygge friluftsliv og bruk av norsk natur – og dermed gi et bidrag til bedre folkehelse. Man kan søke om kr. 10 000,‐ eller 5 000,‐.


Søknadsvinduet er åpent ut april.
Allerede i mai behandles alle søknader. Juryen består av fagsjef for friluftsliv, kommunikasjonssjef og regionsjefen i området.

Vurder om dette er aktuelt for dere, og gi gjerne beskjed til de du kjenner som burde søke. For ordens skyld:
1. man må søke elektronisk, men de har gjort det så enkelt som mulig for søkerne
2. det er fullt mulig å søke selv om man er usikker på om aktiviteten/prosjektet faller innenfor ”kriteriene”
3. man kan søke igjen selv om man tidligere ikke nådde opp
4. samme søker kan søke til flere aktiviteter

Her er direkte lenke til nettsiden for Statskogmillionen, hvor du også finner lenke til søknadsskjemaet: http://www.statskog.no/statskogmillionen
 

Kunngjøringer

Høring - Konsekvensutredning med risiko og sårbarhetsanalyse - Endring av anleggsplassering på lokalitet Guorttesjohka

Høring - Konsekvensutredning med risiko og sårbarhetsanalyse - Endring av anleggsplassering på lokalitet Guorttesjohka

Lerøy Aurora søkte den 02.02.2018 Kåfjord kommune om tillatelse til å endre sitt oppdrettsanlegg ved Guorttesjohka. Anlegget ligger i sjøen utenfor elva med samme navn mellom Nordnes og Samuelsberg.

Søknaden gjelder dispensasjon fra kystsoneplanen. En dispensasjon kan bli gitt i henhold til Plan- og bygningsloven. Se mer om dette i vedlegget som inneholder særutskriften fra 1.gangsbehandling. Kommunens vedtak om dispensasjon må videre begrunnes i henhold til forvaltningslovens regler §§ 24 og 25.

Det er fylkeskommunen, og ikke kommunen som har myndighet til å behandle søknader om økt biomasse etter akvakulturloven.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk