Gáivuona suohkana ođđasatNyheter fra Kåfjord kommune

 • Informasjon
  Viktig informasjon- Revidert!

  VEDR. VANNAVSTENGING I DJUPVIK, ytre del

  Reparasjonen er nå gjennomført.   Grunnet arbeid på hovedvannledningen og uforutsette hendelser, må kommunen dessverre utvide området for vannst...
 • Informasjon
  Informasjon

  Veglys

  Etter vedtak i Kåfjord kommunestyre, sak 91/15, er veglysene nå tent. Grunnet vedtatte budsjettramme, vil det kunne være enkeltpunkter og strekk som e...
 • Informasjon
  Informasjon

  Kantslått

  Kantslåtten er dessverre forsinket av ulike årsaker. Kommunen beklager dette på det sterkeste. Entreprenøren vil begynne kantslåtten langs kommunale v...
 • Informasjon

  Enklere anskaffelsesregler

  Pressemelding | Dato: 18.08.2016 | Nærings- og fiskeridepartementet Nye forskrifter vil gjøre offentlige innkjøp både enklere og bedre. Flere tusen...
 • Bilde
  Møte er planlagt til tirsdag den 5. september kl 18.00 i Reisafjord Hotell

  Informasjonsmøter angående spillemidler angående bygging av anlegg for idrett

  Det vil bli informert om årets tildeling av midler til de forskjellige anlegg det søkes til. Samt hvilke regler som gjelder for søknader med videre. ...
 • Informasjon

  App lærer hybelboere om brannsikkerhet

  Mange studenter har et lite bevisst forhold til brannsikkerhet. Nå skal et nytt VR-mobilspill (virtual reality) lære studentene grunnleggende brannfor...
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk