Lea ollu veahkaváldin lagas oktavuođain, ja lea duođalaš servodat- ja álbmotdearvvašvuođaváttisvuohta. Veahkaváldin dáhpáhuvvá máŋgga ládje, fysalaččat, psyhkalaččat, seksuálalaččat ja ávnnaslaččat olbmo guovdu, geas lea lagas oktavuohta veahkaváldái. Veahkaváldin mielddisbuktá dorvvohisvuođa, mii sáhttá dagahit dearvvašvuođaváttu, olmmoš massá buresbirgejumi, ja ráddje olbmo buori eallindili ja vejolašvuođa oassálastit aktiivvalaččat servodagas.

Gáivuona suohkana “Handlingsplan mot vold i nære relasjoner” gávnnat dáppe.