Gáivuona suohkan oassálastá oktasaš rahčamusas Davvi-Tromssas hábmet čálgoteknologia. Mii ovttasbargat fievrredit čálgoteknologia nu mot riikkadássásaš áigumušat leat.

Čálgoteknologia lea oktasaš namahus čovdosiidda mat sáhttet buoridit:

Oadjebasvuođa – Birgema – Doaimmaid – Fridjavuođa

Mii háliidit láhčit suohkana ássiide nu ahte sáhttet siiddas orrut nu guhká go vejolaš, ja beassat doaibmat iešheanalaččat. Teknologia vehkiin galgá siiddas orun ja birgen gártat álkit. Dákkár čoavddus  sáhttá dagahit ahte ii dárbbaš bálvalusaid dehe fárret muhtin ásahussii. Teknologia galgá leat lasáhus olmmošlas oktavuođaide.

Ferte iskat juohke olbmo dárbbuid, vái gávnnaha maid juohkehaš dárbbaha, ovdal go váldá atnui čálgoteknologia. Diehtojuohkin, adniidoassálastin ja čuovvut olmmošsuodjalusa, galgá dagahit ahte juohkahaš oažžut árvvolaš bálvalusa.