Kulturskuvla lea suohkanis guovdilis kulturlágádus ja guovddáš, mii doaibmá sohkagerddiid, giliid ja sierranas kultuvrralaš árbevieruid gaskkusteaddjin. Kulturskuvllas lea maid musihkkamánáidgárdi suohkana mánáidgárddiin. Mii deattuhit dehálažžan ráhkadit arenaid olbmuid várás geat dárbbašit sierra heivehuvvon oahpahusa.

Dál mii fállat oahpahusa musihkkačuojanasain, dáiddabájis, drámás/teáhteris, lávlumis/koarain, jietna-/čuovgateknihkas ja musihkkabuvttadeamis. Lassin leat mis vel oanehet vahkkoloahppakurssat main lea earret eará dánsun, ja muhtin ollesolbmuidkurssat oanehet áigodagain. Mis leat oahppit buot agiin!

 

Timeplan 2021-2022 revidert utgave_Side_1.jpg