Gáivuona suohkana organiseren lea árbevirolaš 3-dását málle mielde, mas leat ossodatjođiheaddjit. Sin ovddasvástádussan lea iešguđet ossodaga beaivválaš jođiheapmi.
Doaimmaid ja válddi mearridit Suohkanláhka ja suohkana iežas delegerennjuolggadusat.
 
Guovddášhálddahus lea njuolgá ráđđeolbmá vullosaš. Dat bálvala gait suohkana ovttadagaid sihke fágalaččat, hálddahuslaččat ja politihkalaččat. Ráđđeolbmá kantuvrii lassin Guovddášhálddahussii gullet vel dát ossodagat:
  •     Bálvaluskantuvra/IT-ossodat
  •     Suohkankássa
  •     Bálká- ja bargiidossodat
Ráđđeolmmái Einar Pedersen
Telefovdna: 77 71 92 25 / 917 03 255
E-boasta: einar.pedersen@kafjord.kommune.no
 
Håkon Jørgensen, Veahkkeráđđeolmmái / Ekonomiijajođiheaddji
Ovddasvástádus: Bušeahtta, ekonomiijaplána, bušeahttakontrolla, ruhtadeapmi, jahkedieđáhusat
Telefovdna: 77 71 92 13
E- boasta: hakon.jorgensen@kafjord.kommune.no
 
Go váldibehtet oktavuođa áššiin mat gusket ohcamušaide dehe áššiid gieđahallamii jna. de mii bivdit din sáddet kopiija e-boasttas maid čujuhussii post@kafjord.kommune.no  vai gait relevánta dieđuid ja reivvestallama sáhttá arkiveret.

Ráđđeolbmá jođihanjoavku

Bajásšaddanjođiheaddji
Elisabeth Gulbrandsen
Tel. 77 71 92 19
elisabeth.gulbrandsen@kafjord.kommune.no


Doaibma ja ovdánahttima jođiheaddji
Gunn Andersen
Tel. 77 71 92 28
gunn.andersen@kafjord.kommune.no


Dearvvašvuođa ja fuola jođiheaddji
Trond Skotvold
Tel. 77 19 92 11
trond.skotvold@kafjord.kommune.no