Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
25. juni kl. 14:52

Dieđut Gáivuona suohkana buhcciide dearvvasvuođabálvalusas ja lagaš olbmuide.

 

Geahča informašuvdnačállosa mii maid sisttisdoallá prosedyraid dearvvasvuođasiidda gussiide.

Les mer clear

Boastalisttut

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da "løpenummer".

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
16/542-27
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Direktoratet for Arbeidstilsynet
15/358-155
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Statistisk sentralbyrå
15/358-154
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Statistisk sentralbyrå
15/1385-79
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Riddu - Sandra Marja West
20/202-25
Dato: 23.04.2020 - Mottaker: Svein Harald Solbakken
15/1385-78
Dato: 23.04.2020 - Mottaker: Gunn Andersen m.fl.
20/13-8
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Manndalen snøscooterforening v/Kine Brustrøm
20/54-19
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Nord-Troms PPT
19/321-3
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Nord-Troms Jordskifterett
15/95-36
Dato: 23.04.2020 - Mottaker: Berit Larsen
15/95-35
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Berit Larsen
20/223-3
Dato: 23.04.2020 - Mottaker: Joar Grønnbakk
20/228-4
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Ingunn Mikkelsen
20/228-3
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Ingunn Mikkelsen
15/1352-10
Dato: 23.04.2020 - Avsender: HELFO
15/353-39
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Manndalen skole
20/233-4
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Dittis AS
17/437-57
Dato: 23.04.2020 - Avsender: FNF-Nett - FNF Troms
17/437-56
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Silje Hovdenak
15/813-24
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Mariell Myrseth
20/234-3
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Torstein Jenssen
20/227-5
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Tonje Steinnes
15/97-40
Dato: 23.04.2020 - Avsender: KLP
16/75-43
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Namsfogden
15/117-93
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Fagforbundet
20/16-54
Dato: 23.04.2020 - Mottaker: Vera Eriksen
20/99-40
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Skatteoppkrever i Kåfjord
20/223-2
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
20/105-8
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Helsedirektoratet - Linda Haugan
15/608-139
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Rolstad Hagedesign AS
15/591-32
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Dyrenes Rett v/Jenny Rolness
20/96-26
Dato: 23.04.2020 - Mottaker: Eirin Isaksen
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk