Psykisk utviklingshemmede, hjemmeboende og pasienter innenfor psykiatri og rus har et omfattende dagtilbud i kommunen.

De psykisk utviklingshemmede har dagtilbud 2-4 dager i uka avhengig av funksjonsevne, fordelt på 5-fem dager ved Kåfjord vekst A/S. Vi har også dagtilbud i form av arbeidspraksis i andre bedrifter i kommunen.

Kontaktperson for PU:

Linn Sylvi Steinnes er konstituert leder for pu-tjenesten

Tlf.: 777 19302

Mail: linn.sylvi.steinnes@kafjord.kommune.no

 

Hjemmeboende og brukere innen rus og psykiatri har et dagtilbud som er lokalisert på Kåfjord Helsetun i Birtavarre.

Koordinator for dagtilbud er

Fridhild Jakobsen
Tlf:  777 19349.

Mail: fridhild.jakobsen@kafjord.kommune.no

Øvrige ansatte:

Ken-Stian Larsen

Inger Vangen

 

Onsdager er møteplassen åpen for alle og har salg av middag, kaffe og vafler, annenhver fredag er det eldredagen, annenhver torsdag er det dagtilbud for hjemmeboende demente.

 

Vi har i en periode prøvd å få til turdager innen rus/ psykiatri, som er et lavterskeltilbud, disse dagene har vært lagt til fredager.

Kommunen kjøper i tillegg tjenester fra Kåfjord vekst for å besørge dagtilbud til flere grupper.

Vi har også en aktiv støttekontakttjeneste som koordineres gjennom dagtilbudet.