Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
18. september kl. 14:33

Nytt smittetilfelle i Kåfjord

loga eanet clear
error_outline
14. september kl. 09:44

3. dose vaksine til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Til koronainfo

les mer clear
error_outline
09. september kl. 17:13

Vaksinasjon av ungdomsskoleelever og enkelte 7.klassinger

Til koronainfo

les mer clear
Styrketrening

Om fremtidig bruk av styrketreningsrommet i Kåfjordhallen

Åpner for flere brukere!

Kommunestyret vedtok i juni-møte i sak 58/21 nye retningslinjer for bruk av styrketreningsrommet i Kåfjordhallen. Viktige endringer er at man nå åpner opp for at flere kan benytte seg av fasilitetene i styrketreningsrommet, ved å gi anledning til bruk for 1) kommunalt ansatte frem til kl. 17.00 hver dag 2) andre enkeltpersoner over 16 år som er betalende medlemmer i ett av kommunens idrettslag. Det gis også anledning til at ungdom mellom 13-15 år kan bruke treningsrommet, dersom det foreligger signert foreldresamtykkeskjema og det er minst to til stede ved trening.
 
Hvert av kommunens idrettslag vil få tildelt 10 stk. kodebrikker med tilgang til Kåfjordhallen. Disse er idrettslagene selv ansvarlige for å fordele ut/ bytte på internt og holde styr på, men antallet kan oppjusteres dersom man erfarer at det er behov for flere brikker. 
 
Alle brukere må fylle ut egenerklæringsskjema. Dette foregår elektronisk, da i form av elektronisk signering. Alle som vil bruke styrketreningsrommet må henvende seg til post@kafjord.kommune.no og merke e-post: egenerklæring Kåfjordhallen. I e-posten må det komme frem: navn, alder, adresse, telefon og idrettsklubb på den som vil bruke treningsrommet. Da vil man få tilsendt et elektronisk brev, som man må åpne, for så signere elektronisk. Da vil kommunen motta signert brev i retur. Idrettslagene kan ikke dele ut kodebrikke til personer som ikke har fylt ut dette!
 
For ungdom 13-15 år, gjelder samme prinsipp for utfylling av foreldresamtykkeskjema. En foresatt må sende en henvendelse til post@kafjord.kommune.no og merke e-post: Foreldresamtykke Kåfjordhallen. I e-posten må det komme frem hvem samtykke skal gjelde for, og følgende informasjon må med: navn ungdom, fødselsdato ungdom, adresse, telefon og e-post ungdom, samt navn på foresatt. Da vil et foreldresamtykkeskjema sendes ut, som må åpnes, for så signeres elektronisk av mottaker- da foresatt. Først da kan ungdommen få tilgang til styrketreningsrommet. Idrettslagene kan ikke dele ut kodebrikke til ungdom som ikke kan vise til signert foreldresamtykkeskjema. 
 

Vi gjør alle oppmerksom på at organisert trening alltid vil komme først. Det vil si at all bruk av styrketreningsrommet av enkeltpersoner- uavhengig om det er kommunalt ansatt eller medlem i idrettslag- må forekomme når det ikke foregår organisert trening i rommet.

Idrettslagene må søke om treningstid i rommet på samme måte som med halltid i selve Kåfjordhallen, og timeplan for bruk av både hall og styrketreningsrom vil legges ut innen 1.oktober på Kåfjord kommune sine hjemmesider. Se mer informasjon her: https://www.kafjord.kommune.no/treningstider-i-kaafjordhallen-for-2021.6361286-433741.html 

 

Treningstider i Kåfjordhallen for 2021

I styremøte i Kåfjord idrettsråd 12.11.20, ble det vedtatt at treningstider for Kåfjordhallen i 2021 skulle fordeles innen 15.01.21. Da etter vedtatte prinsipper for fordeling, etter innkomne søknader og av administrasjonen. Innen søknadsfristen hadde administrasjonen mottatt søknader fra IKIL, OIK og Birtavarre bordtennisklubb. Administrasjonen har nå fordelt treningstider. 

Treningstider Kåfjordhallen 2021 samisk og norsk.docx

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk