Don galggašit, buori áiggis ovdal jovssat ealáhaga, ráhkkanit mot du ekonomiija šaddá dalle.

På NAV sine nettsider får du informasjon om hvordan du får oversikt over din fremtidige pensjon