Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk
30. juni:

Holmen stadion i Birtavarre stenges for bruk inntil videre

Áššáigulleváččat

Buhtadus duvttaid olggosgoluid ovddas

Ealáhusfoanda lea miessemánu 23.b. 2022 mearridan bidjat 400.000 r. vuođđokapitálas ealáhusfondii buhtadussan duvttaid olggosgoluid ovddas. Ortnet lea Gáivuona dállodoaluid váras.

Illustrasjonsbilde informasjon

Doarjjaortnegat eanadollui jagi 2022

Ortnega birra leat dieđut Eanandoallodirektoráhta (Landbruksdirektoratet) neahttasiidduin.  Digitála ohcan sáddejuvvon Gáivuona suohkanii, Altinn bokte.

Buot ohcamiid mielde galget leat  čielga kárttat (govat) jna. 

Ohcanáigemearri guoskevaš ortnegiidda lea cuoŋománu 4. beaivi 2022. Jus báhcá ruhta, de sáhttit gieđahallat ohcamiid mat bohtet maŋŋel áigemeari.                                                                                                                  

Illustrasjonsbilde informasjon

Tilskudd til dagligvarebutikker i Troms - Søknadsfrist: 24. mai 2021

Kommunene i gamle Troms fylke har i samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune en tilskuddsordning som har som mål å sikre befolkningen på mindre steder og bygdesamfunn et tilbud av dagligvarer i sitt nærområde.

Søknadsfrist for butikker til kommunen er satt til 24. mai 2021. Kommunenes frist for oversendelse av sine forslag til innstilling til Troms og Finnmark fylkeskommune er 21. juni 2021.

Illustrasjonsbilde informasjon
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk