Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
20. mai kl. 08:07

 Ráđđeviessu Dálusvákkis rahppojuvvo fas miessemánu 20.b. rájes

Les mer clear
error_outline
19. mai kl. 09:40

Åpning av rådhuset i Olderdalen fra 20. mai

Les mer clear
error_outline
25. mars kl. 15:54

Dieđut koronavirusa birra sámegielaide

Dearvvašvuođadirektoráhtta, Álbmotdearvvašvuođainstituhtta ja Sámediggi leat jorgalahttime dehálaš dieđuid álbmogii korona birra sámegielaide.

Loga eanet clear

Čujuhusaid lassinamat

Báikegottiid ja siiddaid namat oassin almmolaš boastačujuhusas

Gáivuona suohkana orrut sáhttet dál oažžut lassinamaid (báikegottiid ja siiddaid namaid) oassin almmolaš orrun- ja boastačujuhussii. Juohkehaš gii juogo eaiggáduššá dahe láigoha eatnama sáhttá ieš válljet makkár gillii háliida lassinama iežas čujuhussii. Lassinamma sáhttá leat juogo sámegillii, kvenagillii, dárogillii dahe leat máŋggagielat namma (kombinašuvdna - geahča vuollelis).

Gait vuoigatvuođalaččat geat sihtet siidda dahe báikegotti/gili nama iežas čujuhussii, fertejit suohkanii dan dieđihit. Jus máŋggas eaiggáduššet eatnama ovttas, de eaiggádat fertejit soahpat makkár lligenama sii sihtet čujuhussii. Ii leat áigemearri dan dieđihit suohkanii.

Adressetilleggsnavn

Mulighet for bygde- og grendenavnene som adressetilleggsnavn i Kåfjord kommune

Nå kan innbyggerne i Kåfjord kommune få adressetilleggsnavn som del av den offisielle bosteds- og postadressen. Alle som eier eller fester eiendom, kan selv velge adressetilleggsnavn til eiendommen på enten Samisk, Kvensk, Norsk, eller en kombinasjon (se nedenfor).

Alle hjemmelshavere som ønsker grende- eller bygdenavnet som adressetilleggsnavn til eiendommen sin, må gi tilbakemelding til kommunen. Der det er flere eiere til en eiendom (sameie), må eierne bli enige om adressetilleggsnavnet. Det er ingen frist for å gi tilbakemelding.

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk