Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
29. november:

Vedrørende Nommedalen vannverk

Det private vannverket i Nommedalen frakobles i løpet av uke 48. loga eanet

Aktuelt

Vintervedlikehold vinteren 2022/2023

Kommunen minner alle innbyggere om det ikke er tillatt å hensette biler, utstyr mv på offentlig veiareal slik at dette blir til hinder for vintervedlikeholdet. 

Slik hensetting er også til hinder for utrykningskjøretøy og adkomst for andre som benytter veiene.

Henvisning til lovverk: Veglova § 57 og Vegtrafikkloven § 37

Illustrasjonsbilde informasjon

Oppheving av kokevarsel - Nommedalen vannverk

Oppdatert: Kokevarselet oppheves. De siste vannprøvene er rene.

På grunn av funn av bakterie i Numedalen vannverk er det kokepåbud.
Det forventes ny test på førstkommende mandag 14.11.22.

Illustrasjonsbilde informasjon

Veiarbeid Kjerringdalsveien

Manndalen maskin begynner nå med stikkrenneskift i Kjerringdalen, før deler av veien skal klargjøres for asfaltering. Arbeidet vil pågå i uke 40 og 41

Illustrasjonsbilde informasjon

Veglysvedlikehold høsten 2022

Kåfjord kommune har bestilt vedlikehold fra entreprenøren den 6. september og forventer snarlig oppstart på reparasjonene.

Illustrasjonsbilde informasjon

Vannavstenging i Olderdalen 4. juli

På grunn av kumskifte i forbindelse med legging av ny vannledning mellom Olderdalen og Nommedalen, vil vannet mellom Kirkeveien og Soleng bli stengt mandag 4.juli fra klokken 1100 til ca 1300.

Kommunen beklager de ulemper dette medfører.

 

Illustrasjonsbilde informasjon
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk