Davvi-Romsii lea ásahuvvon oktasaš oastinortnet. Oastinovttasbargu  fuolaha suohkaniid oastinbálvalusa dárbbuin omd. nu ahte dahká oktasaš rámmašiehtadusaid gálvvuid, bálvalusaid ja stuorát eaŋkiloastimiid várás ja bagada ja rávve huksenbargguid oktavuođas. 

Oastinhoavddas lea váldoovddasvástádus ovddidit ja áimmahuššat oastindoaimma fágalaš máhtu, bálvalusaid lági, gálvolágideddjiid ovttasbarggu ja oastinfágalaš ovttasbarggu Davvi-Romssa guovllus.