Det er etablert en felles innkjøpstjeneste for kommunene i Nord-Troms. Innkjøpssamarbeidet ivaretar kommunenes behov for innkjøpstjenester ved f.eks. inngåelse av felles rammeavtaler for varer og tjenester, større enkeltinnkjøp, veiledning og rådgivning ved og bygg- og anleggsprosjekter samt leverandørutvikling.

Innkjøpssjefen har hovedansvaret for utvikling og vedlikehold av innkjøpsfunksjonens faglige kompetanse og tjenestekvalitet, leverandørsamarbeid og innkjøpsfaglig samarbeid i Nord-Troms-regionen.