Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

NAV Gáivuotna lea gitta 22.03.19

stengt22maqrs

NAV Gáivuotna lea gitta 22.3 2019 siskkáldas čoahkkima geažil.

Jus dárbbašat fáhkka váldit oktavuođa midjiide bearjadaga 22.3, de riŋges dása: 55 55 33 33.

 

Med vennlig hilsen NAV Kåfjord

Skisse kart Guortesjohka

Høring - Konsekvensutredning med risiko og sårbarhetsanalyse - Endring av anleggsplassering på lokalitet Guorttesjohka

Høring - Konsekvensutredning med risiko og sårbarhetsanalyse - Endring av anleggsplassering på lokalitet Guorttesjohka

Lerøy Aurora søkte den 02.02.2018 Kåfjord kommune om tillatelse til å endre sitt oppdrettsanlegg ved Guorttesjohka. Anlegget ligger i sjøen utenfor elva med samme navn mellom Nordnes og Samuelsberg.

Søknaden gjelder dispensasjon fra kystsoneplanen. En dispensasjon kan bli gitt i henhold til Plan- og bygningsloven. Se mer om dette i vedlegget som inneholder særutskriften fra 1.gangsbehandling. Kommunens vedtak om dispensasjon må videre begrunnes i henhold til forvaltningslovens regler §§ 24 og 25.

Det er fylkeskommunen, og ikke kommunen som har myndighet til å behandle søknader om økt biomasse etter akvakulturloven.

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk