Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk
7. februar:

Troms Kraft og Ymber inviterer til folkemøte

Link til Tromskraft.no Les mer
A A A

Čállosat

Feaila bálgáčuovggain

Olles suohkanis leat gávdnon feaillat astro - čuovgga nammasaš rusttegiin mii gullá bálgáčuovggaide, dát mielddisbuktá ahte lea seavdnjat máŋgga sajiin. Entreprenevra lea ožžon dieđu dan birra, ja feaillat galget divvojuvvot ovdal vahkkooahpa. 

Riŋge doaibmaossodahkii Stine Pedersen bokte tlf. 77719268 jus leat jearaldagat.

Illustrasjonsbilde informasjon

Parkeren almmolaš luoddaguorain

Suohkan dieđiha ahte ii leat lohpi guođđit biillaid dahje eará rusttegiid almmolaš luoddaguoraide go hehttejit muohtačorgema ja heahtebálvalusa.

 

Illustrasjonsbilde informasjon

Vintervedlikehold vinteren 2022/2023

Kommunen minner alle innbyggere om det ikke er tillatt å hensette biler, utstyr mv på offentlig veiareal slik at dette blir til hinder for vintervedlikeholdet. 

Slik hensetting er også til hinder for utrykningskjøretøy og adkomst for andre som benytter veiene.

Henvisning til lovverk: Veglova § 57 og Vegtrafikkloven § 37

Illustrasjonsbilde informasjon

KORONABOAHKUHEAPMI

Dál besset buohkat badjel 18 jagi boahkuhuvvot 4. dosain koronavirusa vuostá.

REMIN nammasaš neahttasiiddus leat rabas diimmut juovlamánu 1. ja 15. beaivvi ja doppe beassá dieđihit iežas boahkuheapmái. 

REMIN: https://timebestilling.remin.no

Illustrasjonsbilde informasjon
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk