Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
21. april kl. 10:12

Gáivuona suohkan rahppojuvvo fas binnážiid

 

dieđut koronavirusa birra 

Loga eanet clear
error_outline
19. april kl. 12:45

Sisriikkalaš doaibmabijut cuoŋománu 16.b 2021 rájes

Sisriikkalaš doaibmabijut 

Loga eanet clear
error_outline
19. april kl. 11:03

Dávjá jerrojuvvon jearaldagat boahkuheami telefovdnii

Ovdalgo riŋget boahkuheami telefovdnii, de galggašit iskat gávnnatgo vástádusaid dás vuollelis. Dieđut koronavirusa birra  

Loga eanet clear

Kulturruđat 2021

Dan jagi ohcanáigemearri lea: 16.05.21

Gáivuona suohkan dieđiha dakko bokte ahte dan jagi kulturruđat báikkálaš joavkkuide ja serviide leat almmohuvvon ja ohcanskovvi lea rábas. Searvvi doaibma dettohuvvo ja bidjo doarja vuđđun. Lágidit doaimmaid mánáid ja nuoraid ovddas vurohuvvo.

Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

Vi trenger dine innspill i prosjektet Friluftslivets ferdselsårer når vi skal kartlegge alle stier og løyper i Kåfjord

Gi dine innspill i møte 24.mars kl. 17.00.

Prosjektet Plan for friluftslivets ferdselsårer er et nytt nasjonalt prosjekt (2019-2023) initiert av Klima- og miljødepartementet, ledet av Miljødirektoratet. Målet er at flest mulig kommuner utarbeider planer for friluftslivets ferdselsårer for at befolkningen skal kunne utøve friluftsliv jevnlig. Planen skal bli et dokument som gir oversikt over relevante stier, turveier og løyper. Den skal beskrive nåsituasjonen og skissere tiltak for å ivareta og utvikle ferdselsårene i tråd med målene som er satt for arbeidet. En Plan for friluftslivets ferdselsårer vil bidra til å organisere, systematisere og involvere ulike aktører for et felles løft for friluftslivet i kommunene i tråd med de nasjonale målene i Meld. St. 18 (2015–2016) Friluftsliv — Natur som kilde til helse og livskvalitet.

Fylkets friluftsråd, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Troms og Finnmark fylkeskommune utgjør regional prosjektgruppe. Nord-Troms friluftsråd er prosjektkoordinator og holder dialog med kommunene i Nord-Troms. Nå er kommunene i Nord-Troms 4 (Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen) i gang med kartleggingsfasen i regi av daglig leder i Nord-Troms friluftsråd. I den anledning trenger vi deres hjelp!

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk