Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
08. januar kl. 11:58

Dieđut ođđa ášše- ja arkiivavuogádaga birra

Les mer clear
error_outline
07. januar kl. 09:45

Ođđajagimánu 4.b álggahuvvot ođđa sisriikkalaš njoammudávddaideastadeami doaimmat

 

Dás gávnnat liŋkka

Les mer clear
error_outline
06. januar kl. 08:27

Dieđut Gáivuona suohkana orruide

Loga eanet clear

Søk om halltid i Kåfjordhallen for ditt lag/ forening for 2021 nå!

Ekstraordinær søknadsfrist for 2020: 1. desember

Torsdag 12.november 2020 hadde Kåfjord idrettsråd styremøte. I dette møtet drøftet idrettsrådet behovet for å forlenge årets frist for å søke om treningstid i Kåfjordhallen. Grunnet situasjonen med covid-19, samt det at ordinær søknadsfrist ikke har vært godt nok kjent for idrettslagene, ble det foreslått å vedta en ekstraordinær søknadsfrist for 2020. 

Ny frist for å søke om halltid i Kåfjordhallen for neste år, 2021, settes til: 1. desember 2020. Søknad sendes post@kafjord.kommune.no og merkes Søknad om treningstid i Kåfjordhallen for 2021. 

For styremøtevedtak, samt prinsipper for tildeling av halltid, les videre under. Det er disse prinsippene som gjelder for tildeling av treningstid i Kåfjordhallen. 

Nå kan du gi innspill til planutkast for temaplan for kulturminner 2020-2025

Obs! Kort frist; Innspill må være kommunen i hende innen 20.11.20

Kåfjord kommune er i skrivende stund i ferd med å ferdigstille sin Temaplan for kulturminner- en plan for kulturminner knyttet til gruvedrifta i kommunen. Planen er utformet som en temaplan, og er derfor ikke regulert av Plan- og bygningsloven på samme måte som en kommunedelplan. Det presiseres derfor at dette ikke er en ordinær høringsrunde, men en mulighet for ditt lag/ forening, eller deg som interessent til å lese gjennom planutkast og/ eller gi innspill til planutkastet med vedlegg. 

Denne temaplanen er en del av Riksantikvarens Kulturminner i kommunen (KiK)-prosjekt. KiK-prosjektet tar slutt i 2020, og Kåfjord kommune må ferdigstille sitt arbeid med temaplanen innen den tid. 

Dersom du ønsker å gi innspill til planutkast med vedlegg, send en mail til: kjersti.rennestraum@kafjord.kommune.no. Vi gjør oppmerksom på kort frist. Innspill som kommer inn 20.11.20 eller senere, blir dessverre ikke vurdert. 

Dál lea áigi eavttuhit jagi 2020 eaktodáhtolačča bálkkašumi kandidáhtaid.

Lea go dus buorre kandidáhtta?

Gáivuona suohkan galgá geiget jagi 2020 eaktodáhtolačča bálkkašumi
muhtun suohkana orrui. Buot Gáivuona olbmuin leat evttohanvuoigatvuođat. Eavttuhus galgá leat ákkastuvvon. Loga bálkkašumi eavttuid dás vuollelis.

Eavttohasaid galggat ovdal bearjadaga skábmamánu 20. b. 2020 dása sáddet: post@kafjord.kommune.no ja merkejuvvot eaktodáhtolačča bálkkašupmi 2020.

Gáivuona nuoraidráđđi almmuha doarjaga gárrenvuođaeastadeami bargui maid searvvit sáhttet ohcat

Juolluda oktiibuot kr. 50 000,- ohcamiid vuođul.

 

 

 Dál almmuhuvvojit ruđat gárrenvuođa eastadeami doaimmaide 12-19-jahkásaš mánáid ja nuoraid váste. Gáivuona suohkana nuoraidráđđi eaktodáhtolaš servviid ja ovttastusaid ohcat doarjaga suohtas lágidemiide.

 

Áigemearri: ohcan ferte leat ollen suohkanii ovdal mánnodaga 15.11.2020 rádjái. 

 

Ohcama sáddet deike: post@kafjord.kommune.no ja merket "rusforebyggende midler 2020/gárrenvuođaeastadeami doarjja 2020"

 

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk