Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk
30. september:

Cealkámušat Romssa ealáhusstrategiijai

Bušeahtta ja ekonomiijaplána

Offentlig ettersyn - Budsjett 2022 - Økonomiplan 2023-2025

I h.h.t. Kommuneloven er Kåfjord formannskaps budsjettforslag for 2022 og Økonomiplan for 2023-2025 lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret, Rådhuset og på Kåfjord kommunes hjemmeside www.kafjord.kommune.no

Forslaget inneholder oversikt overendringer av kommunale gebyrer og betalingssatser.

Evt. Merknader må rettes til kommunedirektørkontoret innen 15.12.2021. Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan 16.12.2021.

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad (s.)                 Greta Larsen e.f. (s.)

Ordfører                                                        sekretær

Politikk illustrasjon foto
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk