Rabas ja giddejuvvon máđijat - dálá dilli

Gáivuonas leat buorit dálvemáđijat, mat leat ávkkálaččat mátkkošteddjiide. Ovttas Gáivuona skuterservviin doaimmahit máđijaid. Skutersearvi dihkkada máđijaid ja dieđiha álbmogii go lea uđasvárra dahje eará mávssolaš dilálašvuođat. 

Dáppe leat čađat dieđut mot máđijat leat. Váldde oktavuođa suohkaniin jus leat eahpesihkar mot galggat vánddardit luonddus. 

Sihkarvuohta lea du iežat ovddasvástádus go akto vánddardat meahcis. Iskka dálkki ja siivvu. Ane varsom.no gávdnat dieđuid. 

Dilli

Min guovllus sáhttá muohta hástalus ja danne fertet várrogasat vánddardit. Vállje rievttes johtolaga. Ja ale vuolgge, jus it leat vissis ahte siivu ja dálki lea oadjebas. Muohta sáhttá fierrat dakkár guovllus gos dábálaččat ii fiera. Jus varsom.no dieđiha juoidá rašes muohttaga birra, de galggat dan váldit vuhtii. 

Mii sávvat dát dálvi šaddá illun buohkaide, geat vánddardit mehciin. Beroš earáin, sihke elliin ja olbmuin, mat/geat leat doppe. Máhca buriid vásáhusaiguin ja fievrret visot mii ii gula lundui ruoktot. 

Tabeallas oainnát suohkana skutermáđijaid. Dilli muitala leat go máđijat rabas vai giddejuvvon, ja dieđut almmuhit eará dilálašvuođaid. 

Máđijaid nummárat ja namat

DilliDieđut 
Máđidja 1: DážavággiGitta 
Máđidja 2:  Dálusvággi-Dalbakken-Báhkkavággi Gitta 
Máđidja 3: Ruollaluokta-Nieiddavággi-Holmevannet-Biertavárri  Delvis Rabas

 

Ruollaluokta til Trollvikhytta 

åpen til 12/5 under 

forutsetning snøforholdene

Máđidja 4a: Biertavárri-GussagurraGitta
 
 
Máđidja 4b: Gussagurra-Guolášjávri-Duolbajávri 

Gitta

 

 
Máđidja 5: Gáiskeriidi-Olmmáivággi-Uhcávákkas-DuolbajávriGitta
 
Pga lite snø.
Máđidja 6: Goddejávri-«Solgropa»-Magervannet Gitta 
Máđidja 7: Gussagurra- Suohkanrádji Ráisa  Gitta 
Máđidja 8: Noammervággi-Holmevannet  Gitta 
Máđidja 9: Duolbajávri–Čiččenjávri–BievlajávriGitta 
Skutermáđijaid stáhtus


Dábálaččat giddejuvvojit skutermáđijat miessemánu 4. beaivvi  ja rahppojit go lea muohtasiivu. Máđijaid dihkkadit ja almmuheapmi lea dađistaga. 

Muohtaskuterláhkalasáhus lea dál almmuhuvvon ja dál lea lohpi dihkkadišgoahtit, jus lea siivu dasa. 

Dás gávnnat máđijaid  PDF-formáhtas!

Dás gávnnat láhkanjuolggadusaid!