Status for åpne og stengte løyper

Status 21.01.22

Vi satser på en fin sesong for rekreasjonskjøring! Husk at det kan være lite snø på enklete partier på løypene.

Husk å vise hensyn til både dyr og mennesker som ferdes ute. Ta med deg tilbake gode minner og ting som ikke hører hjemme i naturen.

I tabellen følger oversikt over kommunens snøskuterløyper. Status forteller om løypene er åpne eller stengte, og infomrasjon informerer om øvrige forhold.

Status snøskuterløyper
Løypenummer og navn Status  Informasjon 

Løype 1: Nordmannvikdalen

STENGT  

Løype 2:  Olderdalen-Dalbakken-Báhkkavággi 

Stengt  

Løype 3: Trollvik-Trollvikdalen-Holmevannet-Birtavarre

Stengt  

Løype 4a: Birtavarre-Gussagurra

Åpen Åpen til Røde kors-hytta

Løype 4b: Gussagorra-Guolášjávri-Duolbajávri 

STENGT  

Løype 5: Gaiskridi-Manndalen-Uhcávákkas-Duolbajávri

Stengt  

Løype 6: Goddejávri-«Solgropa»-Magervannet 

STENGT  

Løype 7: Gussagorra-kommunegrense Nordreisa

Stengt  

Løype 8: Nommedalen-Holmevannet 

STENGT  

Løype 9: Duolbajávri–Čiččenjávri–Bievlajávri

STENGT  

 

Den generelle regelen er at snøskuterløypene stenger 4. mai og åpnes når snøforholdene tilsier det. Merking av løypenettet må være foretatt og annonseres fortløpende.

Forskriften for snøskuterløyper er nå kunngjort og det er tillatt å begynne med stikking av løyper dersom forholdene tilsier det.

Her finner du løypekart i PDF!

Her finner du forskriften!

Lokal forskrift for scooterløypene i Kåfjord

Det er utarbeidet lokal forskrift for scooterløypene i Kåfjord.

Lokal forskrift kan leses her!

For større kart, klikk her.

Utredning av snøskuterløyper vedtatt 12.11.21