Gáivuona suohkan láhčá dili dárbbuid ja bálvalusaid ektui  nu ahte galggat birget nu guhká go vejolaš ruovttus.

Mákkar fálaldagaid suohkan sáhttá fállat dutnje ruovttus, loga eanet dáppe