Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ny rapport - Transportinfrastruktur i Nord-Troms

Status og strategier 2018

H 9ypDEEf 4u 2WAAAAAElFTkSuQmCCDette dokumentet er en kortversjon av rapporten «Kunnskapsgrunnlag 2018-infrastruktur i Nord-Troms» (Transportutvikling AS, januar 2019).
Nord-Troms har en voksende sjømatnæring, og flere andre næringer i regionen har et potensial for positiv utvikling. Utviklingen begrenses imidlertid av bl.a. transportinfrastruktur, og transportløsninger, som ikke fungerer tilfredsstillende i forhold til dagens behov og fremtidig verdiskaping. Det er derfor viktig å avklare både status og hva som er nødvendig for å sikre en fremtidig bærekraftig utvikling i Nord-Troms.
Seks kommuner i Nord-Troms (Nord-Troms regionråd DA) står bak prosjektet som har som overordet mål å utvikle en sammenhengende infrastruktur, der de ulike regionene i fylket og Nord-Norge bindes tettere sammen for en framtidsrettet nærings- og bosettingsutvikling.

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk