Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk
19. juni:

Visjona: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni ohcá suohkandirektevrra

Ohcanáigemearri borgemánu 20. Beaivi 2024. Dákko ozat virgái. Mii ohcat suohkandirektevrra Gái... loga eanet

Meld deg/ditt barn på kulturskolen her / Almmut iežat/du iežat máná kulturskovlii dáppe

Tilbud i musikk og drama
Tilbud i Manndalen og Olderdalen/ Fálaldat Olmmáivákkis ja Dálusvákkis
Kunstverksted/Dáiddabádji
Tilbud i visuelle kunstfag/Fálaldat visuála dáiddafagain
Tillatelse/Lobi addin
Det er greit at kulturskolen legger ut bilde av mitt barn på kommunens hjemmeside og i sosiale medier/Lea go ortnegis ahte kulturskuvla bidjá mu máná gova suohkana neahttasiidui ja sosiála mediaide
Er det noe vi bør vite. F.eks erfaring med instrument, allergier, behov for særskilt tilrettelegging etc./Lea go mihkkige maid mii berreleimmet diehtit, omd. jus mánná lea ovdal čuojahan makkárge čuojanasa, allergiijaid birra, erenomáš heivehandárbbu jna.
Jeg bekrefter å ha lest og forstått/Duođastan ahte lean lohkan ja ipmirdan:*
Påmelding er bindende og er gjeldende til avmeldingsskjema er sendt inn. Plass i kulturskolen bekreftes per e-post eller telefon. Semesteravgift: 900 kr. Søskenmoderasjon (eller ved flere tilbud): 539 kr. Det er mulig med en prøveperiode på to økter uten å måtte betale. Vi har for tiden fullt på instrumentopplæring, men eleven settes på venteliste og kontaktes så snart det blir ledige plasser. Dieđiheapmi čatnasa, gusto gitta dássážii go eretcealkunskovvi lea sáddejuvvon sisa. Kulturskuvlasadji duođaštuvvo e-boasta dahje telefovdna bokte. Lohkanbadjedivat: 900 ru. Rávesolbmuidoahpahusas ii gáibiduvvo lohkanbadjedivat. Hálbbiduvvon go leat eanet mánát seammá bearrašis (dahje jus váldá oasi eanet fálaldagaide): 539 ru. Lea vejolaš geahččalit fálaldaga guokte háve ovdal go máksá.
Ođasmahttojuvvon 04. mai 2020
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk