Pasieanttain lea álbmotoajus riekti oažžut doarjaga dehálaš dálkasiidda jus devdet álbmotoadjolága eavttuid. Pasieanttat mákset ieža dušše iežasoasi ja HELFO gokčá reastta. Doaktárat leat doaibman čállin pasieanttaid ja HELFO várás, ja árvvoštallan devdet go pasieanttat gáibádusaid. Dán leat dahkan vai pasieanttat ieža eai leat dárbbašan ohcat alitreseaptta.

Ráđđehus lea mearridan ahte doaktárat sáhkkohallet 212000 ruvnnuin jus čállet alitreseapttaid pasieanttaide geat eai deavdde gáibádusaid. Ođđa njuolggadusat gustojit ođđajagimánu 1.beaivvi rájes. Medisiinnas ii leat visot čáhppat/vielgat ja doaktárat árvvoštallet dávjá ieža, mii fas dagaha eahpesihkarvuođa mii gokčojuvvo alitreseapttas ja mii ii.  Doaktáriin ii leat makkárge persovnnalaš vuoitu alitreseapttaid čállimis, nu ahte motivašuvdna lea láhčit dili buoremus lágiid mielde pasieanttaide.

Doavttersearvi ii dohkket ahte “áššemeannudanmeattáhusat” sáhttet dagahit ahte doaktárat sáhkkohallet, ja lea gáibidan ahte ráđđehus heaittiha ortnega. Doaktárat eai duostta čállit alitreseapttaid čielga vuđđosiid haga, mii fas dagaha váttes dili pasieanttaide.    

Ráđđehus ii leat vel dohkkehan searvvi gáibádusaid ja dan dihte bivdet doaktáriid čállit dábálaš reseapttaid ja ii alitreseapttaid. Pasieanttat fertejit dalle ieža HELFO bokte ohcat gokčojuvvot goluid badjel iežasoasi.

Dát boahtá geavvat:

  1. Pasieanta bivdá reseaptta doaktáris
  2. Doavttir čállá vilges reseaptta
  3. Pasieanta viežžá reseaptta apotehkas, máksá olles hatti ja váldá vára guittes.
  4. Sádde dán skovi ja guitte HELFOI, ja merke konvoluhta “Alitreseapta

HELFO
Postboks 2415
3104 TØNSBERG

                                                

Ustitlaš dearvvuođat

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Gáivuona suohkana váldodoavttir