Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Veg / veilys i Kåfjord kommuneKåfjorddalen om vinteren

Kåfjord kommune har ca 38 km kommunale veger, herav ca 6 km grusveg.
Vintervedlikeholdet utføres av eksterne entreprenører, sommervedlikeholdet av kommunens egne ansatte eller entreprenører etter anbudsrunder.
Videre har kommunen veglys på nesten samtlige kommunale veger, i tillegg til langs fylkes- og riksveger/europaveger. I alt over 1400 lyspunkt.
 
Kommunale veger og veglys
Med vedlikehold veg/veglys forstås sommer- og vintervedlikehold av kommunale veger og plasser, vedlikehold veglys, krattrydding, grusing/salting, mindre prosjekter.
For søknad om gravetillatelse/gravemeldingsskjema, ta kontakt med Drift- og utviklingsavdelingen.
 
 
Ingeniør VVA
Ingeniør VVA skal ivareta kommunens kommunaltekniske anlegg, herunder vei/veglys, vann og avløp og øvrig kommunalteknisk drift.
Saksbehandling, kommunale avgifter og møtesekretær for hovedutvalg for drift. Nærmeste overordnede til uteseksjonen og renholdere.
 
Stine Pedersen, VVA ingeniør v/ Drifts- og utviklingsavdelingen
Telefon: 77 71 92 68 / 918 82 567
E-post: stine.pedersen@kafjord.kommune.no
 
Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til post@kafjord.kommune.no slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert.
 
Aktuelle linker:

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk