Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk
25. september:

Čáhcegidden mánnodaga čakčamánu 25.b.2023 bie. 15.00.-17.00. Jávredearpmis Lávkgieddái/ Fiervái

Mánnodaga čakčamánu 25.b. bie. 15.00.-17.00 giddejuvvo čáhci dáin guovlluin: Vannbakken - Gorži - Fi... loga eanet

Mánáidgaskaolmmoš (Mánáidkoordináhtor)

Mánáidgaskaolmmoš galgá čuovvolit ja heivehit dárbbašlaš bálvalusfálaldagaid mánnái. Bearrašiid, main leat mánát, geat dárbbašit guhkit áiggi ja seagáš dearvvašvuođa-, fuola- ja buresbirgenfálaldaga, sáhttá mánáidgaskaolmmoš veahkehit. Gáivuona suohkanis lea vissis olmmoš dán bálvalussii.

Mánáidgaskaolmmoš galgá omd.:

  • Sihkkarastit dárbbašlaš čuovvoleami ja veahki
  • Dagahit ahte veahkkeinstánssat ovttasbargat joksat mihtomeriid
  • Sihkkarastit buori diehtojuohkima veahkkeinstánssa ja du ja mánát gaskal.
  • Sihkkarastit ahte veahkkeproseassa ovdána
  • Sihkkarastit ahte mánát, nuorat ja ovddasteaddjit oassálastet ja gullojit

Mánáidgaskaolmmoš sáhttá maiddái leat jođiheaddji máná ovddasvástádusjoavkkus. Sáhtát sávvat gean háliidat lážideaddjin. 

Mánáidgaskaolmmoš (Mánáidkoordináhtor)

Mánáidgaskaolmmoš galgá čuovvolit ja heivehit dárbbašlaš bálvalusfálaldagaid mánnái. Bearrašiid, main leat mánát, geat dárbbašit guhkit áiggi ja seagáš dearvvašvuođa-, fuola- ja buresbirgenfálaldaga, sáhttá mánáidgaskaolmmoš veahkehit. Gáivuona suohkanis lea vissis olmmoš dán bálvalussii.

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk