Šaddáge gelddolaš ođđa bálgáin! Sin gaskkas, geat dán lášmmohallanáigodagas (golggotmánus golggotmánnui) fitnet lášmmohallanpoastakássaid luhtte, vuorbáduvvojit smávva bálkkašumit. Čuovusin lea ovddit áigodaga vuorbádanlistu. Sávvat gaikkaide didjiide lihku geat lehpet áŋgiruššan iežadet loaktima ja dearvvašvuođa ovdii. Illustrasjon Bilde fra Skardalen