Sátnejođiheaddji
Sátnejođiheaddji lea suohkana bajimuš álbmotválljejuvvon ovddasteaddji, ja suohkana ámadadju golggosguvlui.  Suohkana ja ealáhusaid ovdánahttin leat ságadoallái dehálaš barggut. 

Suohkana guovddášsuorggit 
Gáivuona suohkan guovdilastá báikegottiid ovdáneami ja kultuvrra, olbmuid loaktima ja buriid orrun- ja eallinlágiid, nuoraid ja ealáhusovdánahttima. Minsiidda lea maid dehálaš buriid stivrenreaidduid bokte čađahit mearrediđolaš doaimmaid doppe gos lea stuorimus dárbu. Suohkan gullá sámi hálddašanguvlui ja sámi ovdanahttinfoandda doaibmaguvlui. Suohkanis ellet golbma kultuvrra bálddalaga: sámi, kvena ja dáčča kultuvrrat.

Mii sávvat ahte suohkana bálvalusat bohtet suohkana olbmuide buorrin, ja doaivut ahte suohkana orrut ja guossit geavahit ja ávkkástallet suohkana ruovttusiidduid. Mii dárbbašit dieđuid dis gokko min fálaldat sáhttá šaddat buorebut, ja máhcahagaid gokko min fálaldagat leat buorit.

Politihka ja guovddášsuorggit
Suohkana váldomihttu:

“Gáivuona suohkan galgá leahkit eleš ja ealli báikegoddi mii addá gait ássiide oadjebasvuođa ja buori eallima mii lea huksejuvvon min iežamet kultuvrra ja árbevieruid nala”

 

Aktavuođadieđut

Sátnejođiheaddji Bernt Eirik Isaksen Lyngstad
Telefovdna sátnejođiheaddjikantuvrii: 77 71 92 31
Telefovdna Priváhta: 481 59 595
E-boasta: bernt.lyngstad@kafjord.kommune.no

 
Várresátnejođiheaddji Britt-M. Pedersen
Telefovdna sátnejođiheaddjikantuvrii: 77 71 92 31
Telefovdna Priváhta: 995 43 276
 
Go válddát oktavuođa ohcamušaid ja áššiid meannudeami birra, bivdit mii ahte don maid sáddet e-boastta kopiija dán čujuhussii: post@kafjord.kommune.no