Rávisolbmuidoahpahus váldá sisa ohppiid, čálalaš ohcamuša vuođul, dađistaga olles skovlajagis. Jus dus lea oahppodárbu de leat bures boahtin deavdit ohcamuša ja buktit dan suohkanii. Ohccit leat maiddái bures boahtimat váldit oktavuođa skuvllain fágalaš jođiheaddji bakte. 

Ohcanskovvi dárogiela ja servodatoahpu oahpahussii

Ohcanskovvi rávisolbmuid vuođđoskovlii

Min dálá oahpahusfálaldat lea:

• Dárogiella servodatoahpuin rávis sisafárrejeddjiide geain lea vuoigatvuohta oahpistanprográmmii
• Dárogieloahpahus bargosisafárrejeddjiide
• Vuođđoskuvlaoahpahus rávisolbmuide

Oahpahus lea beaivet juohke árgabeaivvi. Bargosisafárrejeaddjit geain ii leat vuoigatvuohta oahpistanprográmma čuovvut fertejit ieža máksit diimmuid ja girjjiid. Haddi lea dál 50 r. diimmus masa searvá. Girjjiid hattit rievddadit. Váldde áinnas aktavuođa jus dus leat jearaldagat máksima olis.