Viehkaválddálašvuohta lagáš relašuvnnain lea,  jus leat vásihan ahte gii nu geasa leat buorre dahje geainna dus lea relašuvdna, loavkašuhtta, bearráigeahččá, áitá ja/dahje rumašlaččat láhtte veahkaválddálaččat du vuostá.

Jus soames baldá du, fidne du dahkat áššiid maid it háliit, hehtte du eallimis iežat eallima nu govt ieš háliidat, bávččagahttá du dahje fuonáša du, de don vásihat viehkaválddálašvuođa lagáš relašuvnnas.

Juohke jagi váldet badjel 40 000 nissona ja olbmá oktavuođa heahtteguovddážiin telefonháleštemiin dahje čaŋadit beaiveháleštemiide. Jus dárbbašat oadjebas orrunsaji muhtun áigái, de sáhtát orrut min luhtte.

http://tromsokrisesenter.no/

It dárbbaš okto gállit bálgá. Váldde oktavuođa.

Telefovdna lea rabas birrajándora: 776 11 060, dahje sáddes mailla.

Gaikkain dáppe lea jávohisvuođageasku. Mii fuolahit dulkka dárbbu mielde.

Gait bálvalusat leat nuvttá.

Ávjjálaš heahtenummerát

Politiija 112 / 02800 / 77 69 85 00 Veahkeváldinvuostáiváldin 77 62 80 07
Mánáidsuodjalusvákta Gáivuonas, Ráissas, Skiervas ja Návuonas: 417 06 140
Mánáid ja nuoraid alárbmatelefovdna116 111

Gáivuona suohkan lea ráhkadan “Doaibmaplána veahkaválddi vuostá lagas oktavuođain”, man sáhtát lohkat dás.

Lágalaš vuoigatvuođat dutnje guhte leat vásihan láhkarihkkosiid Norggas.