Gáivuonas ledje ovdal lotnolasdoalu guolástemiin, vuvddiin ja bálkábargguin. Maŋemus 20 jagis leat eanandoallodálut sakka unnon. Goit lea eanandoallu mávssolaš ealáhus suohkanis. Dál leat máŋga nuorra olbmo, geat álget eanandoaluin.

2009:s válljejuvvui giláš Skárfvággi našunála eanadahkan Tromssas.

Suohkanis leat ollu guođohanguovllut, muhto leat hástalusat go ráfáiduvvon boraspiret spežžet sávzzaid ja lábbáid. Gáivuonas leat maiddái oalle buorit vuovddit ja daid sáhtášii ávkkástallat eanet go boaldinmuorran.

Eanadoallohoavda

 • Áššemeannudeapmi Eananlága ja Konsešuvdnalága vuođul  ea.ea
 • Buvttadandoarjja
 • Doarjja ohcamat earenoamáš birasdoaibma ortnegiid eanandollui (SMIL) ja regionála birasdoarjja (RMP)
 • Ovttasdoaibman Innovasjon Norge ja Sámedikkiin ruhtadit doaibmahuksehusaid, doaibmaruđaid ea.ea
 • Bagadallan geavaheddjiid
 • Áššemeannudeapmi Mohtorjohtolatlága mielde
 • Luonddumáŋggabealatláhka
 • Biras- ja nuoskkidanáššit
   

Eanadoalloráđđeaddi

 • Juogadanohcamat Eananlága vuođul
 • Lotnut láigohuksensajiid
 • Ođđasit gilvin
 • Ealgahálddašeapmi
 • Miŋka ja ruksesrieban báhčinbálká
 • Davvi-Tromssa suohkangaskasaš vahátgođđinjoavku
 • Bivdogeahččalaneksámen
 • Luonddumáŋggabealatláhka

Buot oktavuohta váldimin mat gusket ohcamiidda dahje áššit mat lea meannudeami vuolde bivdit ahte sáddebehtet kopiija e-boasttas post@kafjord.kommune.no vai relevántta dieđut ja čálašeapmi vurkejuvvojit arkiivii.