PU-bálvausas leat njeallje váittaviesu ođđa visttis mii lea Biertaváris, ja dat leat psykalaš doaibmavádjagiid várás. Ungbo A/S eaiggádušša daid, muhto PU-bálvalus daid juoguda. PU-bálvalussii olmmoš oažžu aktavuođa go riŋge dan jođiheaddjái:

Linn Sylvi Steinnes
Tel. 77 71 93 042 dehe 77 71 93 00
E-poasta: linn.sylvi.steinnes@kafjord.kommune.no

Dehe fágavásttolažžii: tlf 77 71 92 91.

Biertavári válbmotelefovdna 941 32468
Dálusvákki válbmotelefovdna 480 72930