Dálusvákki mánáidgárdi lea suohkanlaš 2-ossodat-mánáidgárdi. Mánáidgárdi lea Lindvallvegen 3:s Dálusvákkis. Ossodaga namat Harestua ja Labbetuss.

Mánáidgárddis lea stuorra ja máŋggalágan olgoguovlu, ja lagasvirrasas leat máŋga vejolašvuođa. Mii atnit vuovddi, fiervvá ja mánáidgárddi lagas guovllu pedagogalaš bargguide, rumašlaš doaimmaide ja duhkordallamii. Mánáidgárddis aiddostahttit buori borrama, ja mii viggat atnit guliid borramiidda.

Guktii vahkus lea liegga lunša, ja dalle málestit iežálágan guolleboramuša. Mii leat "5 beaivái - mánáidgárdi", mii galgat aiddostahttit šaddo- ja ruonaborrama. Mii galgat earret iežá fállat ruotnasiid ja šattuid juohke borrama oassin, ávvudit riegádanbeivviid šattuiguin, ja borrandábit galgá leat vánhenčoahkkimiin fáddán.

Mánáidgárdi galgá aiddostahttit giella- ja sosiálagelbbolašvuođa. Njálmmálaš giela oahppan gáibida ollu hárjehallama ja buori giellabirrasa. Sosiála gelbbolašvuohta lea iežáiguin gulahallat positiivvalaččat iešguđetge dilálašvuođas. Gáivuona mánáidgárddit galget maid báikkálaš kultuvrra gaskkustit. Gáivuonas dát máksá dárogiella-, sámegiella-, kvenagiella- ja suomagiella- ja kulturárbi. 

Labbetuss-ossodat

Pedagogalaš jodiheaddji
Telefovdna: Labbetuss, 77 71 93 71

Harestua-ossodat

Pedagogalaš jođiheaddji
Telefovdna: Harestua, 77 71 93 72