Sáhtát oažžut dáhki boađáhagat badjel, sihkkel sáhttá oažžut buvrri ja doabbarat sierra skajá. Dahje soaittát don sávvat stealli? Dahje muorraviesu? Dát leat ovdamearkkat maid sáhtát hukset ilmmá ahte ozat suohkanis.

Liigevisti vissui

Liigevisti vissui sáhttá leat gitta 15 kvadráhtamehtera. Dat ferte leat eatnama nalde, dahje das sáhttá doarjja leat vuolde, ja ferte leat 4 mehtera liigevisttis ránnjárádjái.

Liigevisti garášii

Sáhtát iežat garášii hukset liigevisti mii lea gitta 15 kvadráhtamehtera, nu guhká go dat lea unnimusat mehtera eret ránnjárájis. Várut ahte garáša ja liigevisti oktiibuot eaba šatta stuoribut go 50 kvadráhtamehtera.

Bagadusain “Hukse ilmmá ohcama haga” sáhtát gávnnahit maid sáhtát hukset ilmmá sáddet ohcamuša suohkanii.

Daid sáhtát hukset ilmmá ohcama haga​

  • It sáhte oađđit itge orrut liigevisttis. Dat mearkkaša ahte das ii sáhte leat gievkkan, stohpu, oađđenlatnja iige njuoskalatnja.
  • It sáhtege atnit dan bargobádjin, kantuvran itge atelieran.

Dán fertet guorahallat ovdalgo huksegoađát

  • Gávnnat maid dus lea lohpi hukset opmodaga nala. Diŋgo dilálašvuođakártta iežat opmodagas, ja oahpa movt opmodagat regulerenplána lea
  • Dilálašvuođakártta ja regulerenplána sáhtát háhkat suohkanis ja gávdno dávjá suohkana neahttasiiddus.
  • Gávnnat man ollu ja man stuorisin sáhtát hukset viessohuksenbáikkistat. Dan gohčodit ávkkástallangrádan dahje ávkkástallama mearri. Ane bagadusa Man stuorisin sáhtát hukset.
  • Gávnnat dárbbašatgo lobiid eará eiseválddiin ovdalgo álggahat huksema. Iskka geaidnolága, ruovdemáđiilága ja eará lágaid vai hukset lobálaččat geainnuid, eretvuodjinluottaid, ruovdemáđii ja eará diekkáriid ektui.
  • Huma ránnjáin. Vaikko vel it dárbbašge sáddet ránnjávárrehusa, de sáhttá leat buorre jurdda dieđihit ránnjái huksema birra
  • Várut vai it hukse čáhce- ja rufebohcciid badjel

Go liigevisti lea válmmas

Dieđit suohkanii go liigevisti lea válmmas, vai sáhttet dan sárgut suohkana kártadieđuide. Dan sáhtát dahkat go deavddát skovi Diehtu visttis dahje liigevisttis masa ohcamušgeatnegasvuohta ii gusto